Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych


Badania termowizyjne – czym są oraz jakie zastosowanie mają badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych?

Badanie termowizyjne jest to badanie, które pokazuje temperaturę poszczególnych elementów badanego obiektu. Wykonuje się je za pomocą kamery termowizyjnej, a z zapisanego przez nią w podczerwieni obrazu powstaje wydruk cyfrowy bądź zapis nazywany termogramem.

Czym jest termogram?

Termogram jest to zapis, na którym można dostrzec rozkład temperatur na badanym obiekcie. Ów termogram można przedstawić w dwóch wariantach – monochromatycznym oraz kolorowym. Ten drugi może być dużo łatwiejszy do zrozumienia dla osób, które nie mają doświadczenia w rozpoznawaniu temperatur na termogramie monochromatycznym, ponieważ do jego odczytania wystarczy jedynie znajomość dwóch prostych zasad: jeśli dany obszar obiektu jest cieplejszy, będzie on przedstawiany w kolorach zbliżonych do czerwieni i pomarańczu, natomiast w przypadku, gdy jest on chłodniejszy, będzie miał kolory niebieskiego oraz granatowego.

A czym są rozdzielnie elektryczne?

Rozdzielnie elektryczne są to centralne części układu elektrycznego. Pełnią mnóstwo funkcji oraz składają się z szeregu różnych elementów. Są one obecne w domach (na przykład w skrzynce elektrycznej), ale znajdziemy je również w przemyśle oraz budynkach komercyjnych. Rozdzielnia jest częścią układu, która odpowiada między innymi za jego bezpieczeństwo.

Czemu służą badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych?

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych służą między innymi do wykrywania uszkodzeń elementów rozdzielnicy. Jest to możliwe, ponieważ przy uszkodzeniach elementów rozdzielnicy elektrycznej, pojawiają się zazwyczaj anomalie temperaturowe. Wykrycie takich uszkodzeń jest niezwykle ważne, ponieważ mała usterka na skutek dłuższego postoju może doprowadzić do sporych strat. Badanie takie przeprowadzane jest wyłącznie przez specjalistów. Poza wykrywaniem uszkodzeń elementów rozdzielnicy elektrycznej, sprawdzają oni również stan rzeczywisty zabezpieczeń, czy widoczne są przegrzane elementy, skorodowane łącza.

Odwiedź koniecznie: https://term-os.pl/