Szkolenia BHP – dlaczego tak ważne?

Szkolenie BHP jest ważne, ponieważ pomaga pracownikom uświadomić sobie zagrożenia, na jakie są narażeni w swoim miejscu pracy. Zmniejsza również ryzyko wypadków i urazów. Programy szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane do różnych celów. Na przykład niektóre firmy używają ich dla nowych pracowników lub do odświeżania obecnych pracowników w zakresie procedur i zasad bezpieczeństwa. […]